cz | en | de | ru | ua

O nás

Historie společnosti Realistic sahá až do roku 1927. Od poloviny minulého století je Realistic brán jako špičkový výrobce průmyslových pecí. Velkou přednosti firmy je tradice, kvalita a spolehlivost. O tyto tři významné pilíře se opírají významné české, ale i světové strojírenské společnosti.

Jsme nositelem certifikátu jakosti ISO 9001 od prestižní organizace Bureau Veritas.

V našem portfoliu jsou zařízení pro technologie:

Se jménem Realistic si kupujete:

Historie

Vznik

Když si v roce 1926 pronajal karlovarský kadeřník Josef Mayer (1881 – 1952) jednu místnost v domě č.1120 a zřídil si v ní malou dílnu, nikdo ještě z daleka netušil, že tu právě vznikl podnik, jenž za několik let dosáhne světové proslulosti a jehož název bude znát každá žena v civilizovaném světě : Mayer – Realistic. Pan Josef Mayer tu totiž začal vyrábět zvláštní přístroj, jímž pomocí elektrického proudu podstatně změnil až dosud zaběhlé podmínky trvalé ondulace. Zatímco klasickou chemickou cestou trvalo kadeřníkovi až šest hodin, než na hlavě dámy vytvořil úhledné a trvalé lokny, zkrátil Mayerův přístroj celý proces na 1,5 hodiny a zároveň snížil cenu této služby natolik, že se během krátké doby moře trvalých vln rozlilo po ženských hlavách celého světa.

Podnik se rychle rozrůstal a o jeho výrobky byl stále větší zájem, tak veliký, že v roce 1927 musel pan Josef Mayer dokonce propustit veškerý personál, neboť se někdo – jistě z podnětu konkurence – snažil sabotovat výrobu. Nebylo divu, z odborných kadeřnických kruhů se ozývaly silné hlasy, aby byla ondulace prostřednictvím Mayerova přístroje buď zdražena na cenu ondulace klasické, anebo ještě lépe – přímo zakázána.

Nevyhladitelná touha každé ženy po kráse však Mayera nejen zachránila, nýbrž i vynesla na Olymp kadeřnického světa – již v lednu 1927 získal za svůj vynález 1. cenu na mezinárodní kadeřnické soutěži v New Yorku. Amerika mu vůbec vycházela vstříc, např. v Cincinnati (Ohio) – byla jedna ulice nazvána po jeho podniku Realistic Avenue.

Ani nucený odsun z Československa v roce 1946 pana Josefa Mayera nezlomil, objevil se mezi špičkami kadeřnického světa až do své smrti v roce 1952.

Ještě dnes stojí v Karlových Varech – Staré Roli budova REALISTIC, v níž Josef Mayer začal svou hvězdnou kariéru. Ale to už je jiná historie . . . . .


Produkty a výrobky z období 1927 – 1945

Společnost produkovala výrobky pro trvalé ondulace dle nově vyvinuté technologie trvalé ondulace podle patentu pana Josefa Mayera.

Zařízení pracovala na principu teplovzdušných foukacích hlav a ohřívacích patron, které se natáčeli na upravované kadeře.Vyráběné produkty od roku 1946 až po současnost

Po zrušení předcházejícího programu byla od roku 1946 zavedena výroba elektrických pecí a první výrobky byly určeny pro porcelánky v okolí Karlových Varů. V 50. a 60. létech byly úspěšně realizovány dodávky elektrických pecí pro strojírenství, keramický a sklářský průmysl v Československu a následně i v zahraničí. Výrobky závodu Realistic začaly odebírat všechny přední československé průmyslové podniky.


Roku 1982 se Realistic, v té době jeden ze závodů OPMH Strojoprav Stará Role, stal součástí koncernového podniku ZEZ Praha. Společnost v té době expandovala na zajímavé trhy po celém světě. Za zmínku stojí například výroby žíhací linky na hliník do Alžírska nebo výroba komorové pece do Švýcarska a s jmenováním bychom mohli pokračovat dál.Po proběhlé privatizaci roku 1996 navazuje společnost Realistic s.r.o. na vlastní výrobu zařízení, která jsou určená do všech průmyslových odvětví. Týká se to například kovárenského a slévárenského oboru, ale také je nezbytnou součástí automobilového a leteckého průmyslu. Firma se od roku 2001 dynamicky rozvíjela. A bylo potřeba změnit i její organizační strukturu. Od roku 2001 je firma Realistic akciovou společností.

V roce 2004 získala společnost REALISTIC, a.s. certifikát jakosti dle ISO 9001 od prestižní organizace BVQI.

V roce 2009 proběhla rekonstrukce areálu za podpory OPPI.

V roce 2011 se uskutečnila rekonstrukce kancelářských prostor pro vedení společnosti a pro obchodní a technologické oddělení.

Mezi významné projekty můžeme řadit linku pro tepelné zpracování výkovku pro firmu Kovács do Maďarska. Která svými rozměry patří mezi největší linky, vyráběnou firmou Realistic.

V roce 2018 proběhla recertifikace certifikátu jakosti ISO 9001.

Členství

Již od roku 2006 jsme členem českého svazu kováren a máme i zastoupení v představenstvu této společnosti. Jsme aktivními členy, publikujeme v časopisu Kovárenství a často i přednášíme na konferencích. Více o svazu na www.skcr.org.

V asociaci tepelných zpracování kovů ATZK jsme již od roku 2012. Asociace byla založena za účelem spojení odborných zájmů v oboru tepelného zpracování kovů. Více o asociaci na: www.asociacetz.cz.

Naši partneři

Aby naše firma mohla poskytnout ten nejlepší servis, spolupracujeme se zahraničními společnostmi.

Významným partnerem na Slovensku je společnost Termel SK. Informace o společnosti naleznete na www.termel.sk.

Naše zastoupení na zapádních trzích zabezpečuje společnost BANNING GmbH. Více informací na: www.banning-forging.com

Naši významní dodavatelé


Mezi naše významné dodavatele se řadí tyto společnosti:

Pires

Odkaz na webové stránky www.pires.cz
Společnost se zaměřuje na dodávky, montáže, opravy a servis průmyslových pecí, hořákových systémů, regulačních stanic a všech technologických plynových zařízení včetně rozvodu technických a topných plynů.Güdel

Odkaz na webové stránky www.gudel.com
Společnost je globálním výrobcem produktů pro robotickou automatizaci, poskytovatelem systémových řešení a servis.MAT

Odkaz na webové stránky www.imat.cz
Společnost se zabývá výrobou laboratorních pecí. Provádí i pozáruční servis a opravy starších pecí.

Ocenění

2011 – 1. místo v kategorii Exportér teritoria – Země SNS – Exportní cena DHL UniCredit

2011 – 1. místo v celostátní soutěži Exportní cena DHL UniCredit v kategorii středně velká společnost

2012-2016 – finalista v soutěži Firma roku v Karlovarském kraji

2017 – 2. místo Firma roku Karlovarského kraji

2018 – ocenění pro aktivní propagaci na mezinárodním veletrhu v Jekatěrinburgu

2018 - finalista v soutěži Firma roku v Karlovarském kraji

2019 – Ekonomicky nejúspěšnější firma Karlovarského kraje

2019 – 2. místo v celostátní soutěži Exportní cena DHL pod záštitou agentury CzechTrade

2020 – 2022 finalista v soutěži Firma roku v Karlovarském kraji

Dotační programy

PROJEKT: Podnikové vzdělávání zaměstnanců REALISTIC, a.s.

Název programu: Operační program Zaměstnanost plus
Název projektu: Podnikové vzdělávání zaměstnanců REALISTIC, a.s.
Registrační číslo: CZ.03.01.03/00/23_047/0002737

Doba realizace projektu: 1. 3. 2024 – 28. 2. 2026
Počet osob zapojených do projektu: 48
Celkové způsobilé výdaje: 1 325 986,56 Kč

Cíl projektu: Cílem projektu je zvýšit prostřednictvím profesního vzdělávání úroveň kompetencí pracovníků, která splní stávající potřeby zaměstnavatele a požadavky měnícího se trhu práce.

Popis projektu:
Projekt Podnikové vzdělávání zaměstnanců REALISTIC, a.s. je zaměřený na rozvoj zaměstnanců prostřednictvím vzdělávacích aktivit projektu. Reálné potřeby zaměstnanců k dalšímu vzdělávání byly zjištěny na základě interního průzkumu. Projekt povede k dalšímu profesnímu růstu a zvyšování kvalifikace zaměstnanců. Cílem je rozvoj znalostí, schopností a dovedností vyžadovaných pro výkon určitého povolání, přičemž budou zapojeny i osob starší 55 let.
Projekt je realizován s podporou finančního příspěvku Evropské Unie ve výši 76,735 % celkových způsobilých výdajů.Vývoj přežahové pece pro výpal keramiky a porcelánu

Program Aplikace, Výzva III rok 2017

Aplikace Realistic -Thun

Předkládaný projekt je zaměřen na vývoj prototypu vypalovacího zařízení pro vypalování keramiky a porcelánu, který bude splňovat stanovené technické, technologické a kapacitní potřeby a požadavky současné výroby. Na jeho vývoji se budou společně podílet společnosti REALISTIC a.s. a Thun 1794 a.s.

Společnost REALISTIC a.s. je významným celosvětovým špičkovým výrobcem průmyslových elektrických a plynových pecí, která se zároveň zabývá také vývojem speciálních vypalovacích zařízení pro unikátní a nestandardní technologie dle požadavků zákazníka.

Společnost Thun 1794 a.s., významný přední český výrobce porcelánu, dlouhodobě řeší problém se zastaralou technologií vypalovací pece pro přežahový výpal, která nedostatečnými možnostmi řízení a kvalitou procesu již neodpovídá technologickým požadavkům současné moderní výroby.

Cílem projektu je vyvinout zařízení nejvyšší technické úrovně s novými vlastnostmi, které ve své první prototypové realizaci bude určené pro přežah porcelánu.

Výzkumná a vývojová činnost k tomuto zařízení bude řešená společností REALISTIC, a.s. v úzké spolupráci se společností Thun 1794 a.s., aby mohla být plně využita zpětná vazba díky využití zařízení v reálných podmínkách.

Vývoj prototypu přežahové pece bude tedy probíhat formou účinné spolupráce výrobce pecí a výrobce porcelánu. Projekt bude doplněn vývojem potřebného softwaru pro řízení provozu pece a vývojem odpovídajících pálicích pomůcek.

Výsledkem tohoto projektu bude prototyp zařízení pro efektivní výpal porcelánu - tunelová přežahová pec s optimalizací tepelného procesu včetně automatizovaného systému řízení. Úspěšná realizace projektu zásadně změní možnosti výrobního procesu v tomto typu pecí a v řešeném projektu i výroby porcelánu.

Celý záměr rozvíjí a naplňuje rozvojové strategie obou partnerských společností. Vzájemná spolupráce a výsledky vývoje významně přispějí ke zvýšení konkurenceschopnosti obou společností a možnosti uplatnění jejich produkce na stávajících i nových trzích.Asistenční voucher Karlovarského kraje

Pro vývoj zcela unikátního zařízení nám byl poskytnut asistenční voucher. Příprava strategického projektu je podpořena prostřednictvím dotačního programu

Strategický projekt: Mikrovlnná tunelová sušárna pro keramický materiál – příprava konceptu (I. fáze)

Příprava strategického projektu je podpořena prostřednictvím dotačního programu „Smart Akcelerátor 2.0 – Asistenční vouchery Karlovarského kraje“, projekt Smart Akcelerátor 2.0, registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0013938.


Poskytovatel dotace: Karlovarský kraj

www.kr-karlovarsky.cz
APLIKACE – VÝZVA IX– „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“

Naše společnost realizuje projekt s názvem „ZPROVOZNĚNÍ PROTOTYPU MIKROVLNNÉ VYSOUŠECÍ KOMORY“ který je předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026927

Hlavním cílem této dotace je, získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.