cz | en | de | ru | ua

Pece pro kovárny

Předehřev před kováním

Ohřev: plynový přímý nebo přímý s rekuperátorem

Rozmezí teplot: do 1280 °C

Technologie: předehřev přířezů před kováním

Provedení pecí: komorové (PE), vozové (PN) a karuselové (PB)

Realizace: dle požadavků zákazníka

 

Technologie přímého tepelného zpracování

Ohřev: elektrická energie

Technologie: řízené chlazení (BG, BY, izoterma), kalení do vody

Provedení dopravníků: pásové, řetězové, lamelové, válečkové

Realizace: dle požadavků zákazníka

 

Linka pro tepelné zpracování

Provedení pecí: pásové, válečkové

Součástí zařízení: kalící vany, oplachy, dopravníky

Ohřev: plyn (typ PZ a PY) x elektrická energie (typ CAZ a CAY)

Atmosféra: řízená ochranná (inertní, nauhličující), oxidační

Rozmezí teplot:

  • do 1000 °C - kalící část, žíhací část
  • do 750 °C - popouštěcí část

Technologie: popouštění, napouštění, žíhání, kalení, řízené ohřevy

 

Průběžná pec válečková do: 750 °C / 1050 °C

Ohřev: plyn (typ PY) x elektrická energie (typ CAY)

Atmosféra: řízená ochranná (inertní, nauhličující), oxidační

Technologie: popouštění, žíhání, kalení, řízené ohřevy a chlazení

Realizace: dle požadavků zákazníka

 

Předehřev zápustek

Ohřev: elektrický

Rozmezí teplot: do 500 °C

Technologie: předehřev zápustek před uložením do kovacího lisu

Provedení pecí: komorové (CAE), vozové (CAN)

Realizace: dle požadavků zákazníka

 

Linka komorových pecí pro zpracování hliníkových dílů

Ohřev: plyn – nepřímý ohřev (PE) x elektrická energie (typ CAE)

Technologie: tepelné zpracování hliníku rozpouštěcí žíhání a umělé stárnutí

Součástí: kalící vana, manipulátor

Realizace: dle požadavků zákazníka

 

Linka komorových pecí pro zpracování ocelových dílů

Ohřev: plyn (PE) x elektrická energie (typ CAE)

Technologie: popouštění, žíhání, kalení, řízené ohřevy

Součástí: kalící vana (olej, voda, polymer), oplach, manipulátor

Realizace: dle požadavků zákazníka

 

Komorová pec do: 300 °C / 500 °C

Ohřev: plyn – nepřímý ohřev (PE) x elektrická energie (typ CAN)

Technologie: tepelné zpracování hliníku (rozpouštěcí žíhání, umělé stárnutí), napouštění, popouštění, sušení, speciální ohřevy

Realizace: dle požadavků zákazníka

 

Komorová pec do: 750 °C / 1150 °C

Ohřev: plyn (PE) x elektrická energie (typ CAE)

Technologie: popouštění, žíhání, kalení, řízené ohřevy

Realizace: dle požadavků zákazníka

 

Vozová pec do: 300 °C / 500 °C

Ohřev: plyn – nepřímý ohřev (PN) x elektrická energie (typ CAN)

Technologie: tepelné zpracování hliníku (rozpouštěcí žíhání, umělé stárnutí), napouštění, popouštění, sušení, speciální ohřevy

Realizace: dle požadavků zákazníka

 

Vozová pec do: 800 °C / 1150 °C

Ohřev: plyn (typ PN) x elektrická energie (typ CAN)

Technologie: popouštění, napouštění, žíhání, kalení, řízené ohřevy

Realizace: dle požadavků zákazníka

 

Šachtová pec do: 800 °C / 1150 °C

Ohřev: plyn (typ PK) x elektrická energie (typ CAK)

Technologie: popouštění, napouštění, žíhání, kalení, řízené ohřevy

Realizace: dle požadavků zákazníka

 

Karuselová pec 750 °C / 1150 °C

Ohřev: plyn (PB) x elektrická energie (typ CAB)

Technologie: popouštění, žíhání, kalení, řízené ohřevy

Realizace: dle požadavků zákazníka

 

Poklopová pec 750 °C / 1150 °C

Ohřev: plyn (PB) x elektrická energie (typ CAB)

Technologie: popouštění, žíhání, kalení, řízené ohřevy

Realizace: dle požadavků zákazníka