cz | en | de | ru | ua

Linka tepelného zpracování

V lednu letošního roku byla zprovozněna linka tepelného zpracování výkovků s výkonem 600 kg/h, která je určena pro procesy zušlechtění a žíhání ocelových dílů, v polské společnosti Kuźnia Ostrów Wielkopolski Sp. z o.o.

Celá technologie se skládá z částí:

  1. 2 ks stacionární stůl –zakládání a odebírání vsázky
  2. 1 ks austenitizační pec – PE 10.15.4/11,5 – teplota do 1150 °C
  3. 1 ks austenitizační pec – PE 10.15.4/9,5 – teplota do 950 °C
  4. 2 ks popouštěcí pec – PE 10.15.4/7,5 – teplota do 780 °C
  5. 2 ks kalící vana – KVV 18 – kalící médium: polymer, voda
  6. 1 ks chladící box
  7. 1 ks manipulátor
  8. 1 ks elektrická řídící skříň včetně systému automatického řízeníGalerie